CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
XIII HUYỆN KBANG
- A
157 1 Đak Rong
158 2 Đak Smar
159 3 Đăk Hlơ
160 4 Đông
161 5 Kon Pne
162 6 Kông Bờ La
163 7 Kông Lơng Khơng
164 8 Krong
165 9 Lơ Ku
166 10 Nghĩa An
167 11 Sơ Pai
168 12 Sơn Lang
169 13 Tơ Tung
- B Thị trấn
170 1 Kbang
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ