CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
XII HUYỆN IA PA
- A
148 1 Chư Mố
149 2 Chư Răng
150 3 Ia Broai
151 4 Ia KĐăm
152 5 Ia Mrơn
153 6 Ia Trôk
154 7 Ia Tul
155 8 Kim Tân
156 9 Pờ Tó
- B Thị trấn
- - -
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ