CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
X HUYỆN ĐỨC CƠ
- A
125 1 Ia Din
126 2 Ia Dom
127 3 Ia Dơk
128 4 Ia Kla
129 5 Ia Krêl
130 6 Ia Kriêng
131 7 Ia Lang
132 8 Ia Nan
133 9 Ia Pnôn
- B Thị trấn
134 1 Chư Ty
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ