CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
IX HUYỆN ĐAK PƠ
- A
117 1 An Thành
118 2 Cư An
119 3 Hà Tam
120 4 Phú An
121 5 Tân An
122 6 Ya Hội
123 7 Yang Bắc
- B Thị trấn
124 1 Đak Pơ
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ