CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
VIII HUYỆN ĐAK ĐOA
- A
100 1 A Dơk
101 2 Đak Krong
102 3 Đak Sơmei
103 4 Glar
104 5 Hà Bầu
105 6 Hà Đông
106 7 Hải Yang
107 8 Hneng
108 9 Hnol
109 10 Ia Băng
110 11 Ia Pết
111 12 K'Dang
112 13 Kon Gang
113 14 Nam Yang
114 15 Tân Bình
115 16 Trang
- B Thị trấn
116 1 Đak Đoa
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ