CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
VII HUYỆN CHƯ SÊ
- A
85 1 AlBă
86 2 Ayun
87 3 Bar Măih
88 4 Bờ Ngoong
89 5 Chư Pơng
90 6 Dun
91 7 H'Bông
92 8 Ia Blang
93 9 Ia Glai
94 10 Ia H'Lốp
95 11 Ia Ko
96 12 Ia Pal
97 13 Ia Tiêm
98 14 Kông Htok
- B Thị trấn
99 1 Chư Sê
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ