CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
VI HUYỆN CHƯ PƯH
- A
76 1 Chư Don
77 2 Ia Blứ
78 3 Ia Dreng
79 4 Ia Hla
80 5 Ia Hrú
81 6 Ia Le
82 7 Ia Phang
83 8 Ia Rong
- B Thị trấn
84 1 Nhơn Hòa
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ