CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
V HUYỆN CHƯ PRÔNG
- A
56 1 Bàu Cạn
57 2 Bình Giáo
58 3 Ia Bang
59 4 Ia Băng
60 5 Ia Boòng
61 6 Ia Drang
62 7 Ia Ga
63 8 Ia Kly
64 9 Ia Lâu
65 10 Ia Me
66 11 Ia Mơ
67 12 Ia O
68 13 Ia Phìn
69 14 Ia Pia
70 15 Ia Piơr
71 16 Ia Púch
72 17 Ia Tôr
73 18 Ia Vê
74 19 Thăng Hưng
- B Thị trấn
75 1 Chư Prông
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ