CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
IV HUYỆN CHƯ PĂH
- A
42 1 Chư Đang Ya
43 2 Đăk Tơ Ver
44 3 Hà Tây
45 4 Hòa Phú
46 5 Ia Ka
47 6 Ia Khươl
48 7 Ia Kreng
49 8 Ia Mơ Nông
50 9 Ia Nhin
51 10 Ia Phí
52 11 Nghĩa Hòa
53 12 Nghĩa Hưng
- B Thị trấn
54 1 Ia Ly
55 2 Phú Hòa
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ