CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
III THỊ XÃ AYUN PA
- A
34 1 Chư Băh
35 2 Ia Rbol
36 3 Ia Rtô
37 4 Ia Sao
- B Phường
38 1 Cheo Reo
39 2 Đoàn Kết
40 3 Hòa Bình
41 4 Sông Bờ
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ