CHÀO MỪNG TRUY CẬP "HỆ THỐNG RÀ SOÁT DỮ LIỆU, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT - TỈNH GIA LAI
MDP STT Địa phương
II THỊ XÃ AN KHÊ
- A
23 1 Cửu An
24 2 Song An
25 3 Thành An
26 4 Tú An
27 5 Xuân An
- B Phường
28 1 An Bình
29 2 An Phú
30 3 An Phước
31 4 An Tân
32 5 Ngô Mây
33 6 Tây Sơn
Hệ thống BCV-TTVPL-V.2.0 - Phiên bản 09.23.04.26
Thiết kế và vận hành: Đại Đồng, Hồ