Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Chỉ thị 02/CT-UBND

Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Gia Lai

22/01/2021

22/01/2021

Quyết định 2658/QĐ-BTP

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

31/12/2020

31/12/2020

Giấy mời 29/GM-HĐPHPBGDPL

Tham dự Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai - năm 2020

21/12/2020

21/12/2020

Kế hoạch 2486/KH-UBND

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

18/12/2020

18/12/2020

Quyết định 05/QĐ-BTC

Công nhận 07 cá nhân đạt giải thưởng Đợt thi 04 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/12/2020

18/12/2020

Quyết định 04/QĐ-BTC

Công nhận 07 cá nhân đạt giải thưởng Đợt thi 03 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/12/2020

17/12/2020

Quyết định 03/QĐ-BTC

Công nhận 07 cá nhân đạt giải thưởng Đợt thi 02 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/12/2020

15/12/2020

Kế hoạch 28/KH-HĐPHPBGDPL

Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai - năm 2020

14/12/2020

14/12/2020

Giấy mời 454/GM-VP

Tham dự “Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương”

12/12/2020

12/12/2020

Công văn 1786/STP-PBGDPL

V/v tổng kết Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020

03/12/2020

03/12/2020

Công văn 1764/STP-PBGDPL

V/v tham gia khảo sát thực trạng, nhu cầu, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức

01/12/2020

01/12/2020

Quyết định 02/QĐ-BTC

Công nhận 07 cá nhân đạt giải thưởng Đợt thi 01 - Cuộc thi trực tuyến tìm hiều pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30/11/2020

30/11/2020

Báo cáo 266/BC-STP

Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020

09/11/2020

09/11/2020

Công văn 02/BTC

V/v phát động tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

06/11/2020

06/11/2020

Công văn 2259/UBND-NC

V/v thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

05/11/2020

05/11/2020

Công văn 1583/STP-PBGDPL

Về việc hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật năm 2020

30/10/2020

30/10/2020

Thể lệ 01/TL-BTC

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/10/2020

27/10/2020

Quyết định 134/QĐ-STP

Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/10/2020

22/10/2020

Kế hoạch 53/KH-STP

Tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - năm 2020

20/10/2020

20/10/2020

Kế hoạch 52/KH-STP

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 (trên địa bàn tỉnh Gia Lai)

16/10/2020

16/10/2020

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|