Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1613/STP-NV2

Về việc gợi ý khẩu hiệu truyền thông về Ngày Pháp luật năm 2022

03/10/2022

03/10/2022

Kế hoạch 45/KH-STP

Tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở năm 2022

17/08/2022

17/08/2022

Kế hoạch 44/STP-KH

Tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên năm 2022

16/08/2022

16/08/2022

Công văn 07/HĐPHPBGDPL

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1295/KH-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

12/08/2022

12/08/2022

Kế hoạch 1295/KH-UBND

Triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/06/2022

17/06/2022

Công văn 857/STP-NV2

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/05/2022

31/5/2022

Công văn 840/STP-NV2

Về việc hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

27/05/2022

27/5/2022

Kế hoạch 1046/KH-UBND

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

25/05/2022

25/05/2022

Quyết định 209/QĐ-UBND

Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

26/04/2022

26/04/2022

Quyết định 210/QĐ-UBND

Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

26/04/2022

26/04/2022

Kế hoạch 70-KH/TU

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

31/03/2022

31/03/2022

Công văn 401/STP-PBGDPL

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

17/03/2022

17/03/2022

Công văn 154/STP-PBGDPL

Về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

26/01/2022

26/01/2022

Quyết định 02/QĐ-BTC

Công nhận kết quả tham gia dự thi và cá nhân đạt giải thưởng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021

30/12/2021

30/12/2021

Kế hoạch 2125/KH-UBND

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

24/12/2021

24/12/2021

Kế hoạch 03-KH/TW

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

01/12/2021

01/12/2021

Kết luận 21-KL/TW

Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

25/10/2021

25/10/2021

Công văn 1656/STP-PBGDPL

Về việc hưởng ứng, truyền thông về Ngày Pháp luật năm 2021

15/10/2021

15/10/2021

Công văn 02/BTC

Về việc phát động tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021

29/09/2021

29/9/2021

Công văn 1520/STP-PBGDPL

Về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp

28/09/2021

28/9/2021

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|