Công văn: Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư

Số hiệu:
3624-CV/TU
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Tỉnh ủy Gia Lai
Người ký:
Hồ Văn Niên
Ngày ban hành:
24/08/2020
Ngày hiệu lực:
24/08/2020
Tải về:
Tình trạng:
Đã biết
Nội dung văn bản: Công văn của Tỉnh ủy Gia Lai triển khai thực hiện Kế luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư