Giấy mời: Tham dự “Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương”

Số hiệu:
454/GM-VP
Loại văn bản:
Giấy mời
Nơi ban hành:
Văn phòng UBND tỉnh
Người ký:
Nguyễn Văn Lộc
Ngày ban hành:
12/12/2020
Ngày hiệu lực:
12/12/2020
Tải về:
Tình trạng:
Đã biết
Nội dung văn bản: