Công văn: Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu:
857/STP-NV2
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
Người ký:
Lê Thị Ngọc Lam
Ngày ban hành:
31/05/2022
Ngày hiệu lực:
31/5/2022
Tải về:
Tình trạng:
Đã biết
Nội dung văn bản: FILE ĐÍNH KÈM: Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án (theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ)