Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thể lệ 01/TL-BTC

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/10/2020

27/10/2020

Quyết định 134/QĐ-STP

Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/10/2020

22/10/2020

Kế hoạch 52/KH-STP

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 (trên địa bàn tỉnh Gia Lai)

16/10/2020

16/10/2020

 |<  <  1 - 2 >  >|