Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 2999/KH-UBND

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

22/12/2022

22/12/2022

Quyết định 03/QĐ-BTC

Về việc công nhận kết quả tham gia dự thi và các cá nhân đạt giải thưởng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

05/12/2022

05/12/2022

Công văn 02/BTC

Về việc phát động tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2022

25/11/2022

25/11/2022

Thể lệ 01/TL-BTC

Thể lệ “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2022

22/11/2022

22/11/2022

Quyết định 175/QĐ-STP

Về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2022

21/11/2022

21/11/2022

Kế hoạch 62/KH-STP

Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2022

18/11/2022

18/11/2022

Công văn 15/HĐPHPBGDPL

Về việc truyền thông về Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

31/10/2022

31/10/2022

Công văn 02/BTC

Về việc phát động tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

27/10/2022

27/10/2022

Thể lệ 01/TL-BTC

Thể lệ “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

26/10/2022

26/10/2022

Quyết định 155/QĐ-STP

Về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

21/10/2022

21/10/2022

Kế hoạch 55/KH-STP

Tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

20/10/2022

20/10/2022

Công văn 1724/STP-NV2

Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

18/10/2022

18/10/2022

Công văn 1652/STP-NV2

Về việc phối hợp truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

07/10/2022

07/10/2022

Công văn 1613/STP-NV2

Về việc gợi ý khẩu hiệu truyền thông về Ngày Pháp luật năm 2022

03/10/2022

03/10/2022

Kế hoạch 45/KH-STP

Tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở năm 2022

17/08/2022

17/08/2022

Kế hoạch 44/STP-KH

Tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên năm 2022

16/08/2022

16/08/2022

Kế hoạch 1295/KH-UBND

Triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/06/2022

17/06/2022

Công văn 857/STP-NV2

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/05/2022

31/5/2022

Công văn 840/STP-NV2

Về việc hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

27/05/2022

27/5/2022

Quyết định 209/QĐ-UBND

Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

26/04/2022

26/04/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|