Tìm kiếm

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 883/STP-NV2

Về việc tiếp tục thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023

19/05/2023

19/05/2023

Công văn 09/HĐPHPBGDPL

Về việc triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023

18/05/2023

18/05/2023

Công văn 10/HĐPHPBGDPL

Về việc hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm triển khai Kế hoạch số 1295/KH-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh

18/05/2023

18/05/2023

Kế hoạch 1083/KH-UBND

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/05/2023

10/05/2023

Công văn 646/STP-NV2

Về việc phối hợp báo cáo đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh

24/04/2023

24/04/2023

Công văn 04/HĐPHPBGDPL

Về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật (lần 2) năm 2023

20/03/2023

20/03/2023

Công văn 367/STP-NV2

Về việc hướng dẫn nội dung, tài liệu minh chứng phục vụ việc đánh giá, công nhận kết quả, mức độ đạt đối với “Chỉ tiêu 18.2 - Nhân dân thôn, làng được tiếp cập pháp luật” trong Bộ Tiêu chí thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

15/03/2023

15/03/2023

Công văn 04/HĐPHPBGDPL

Về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh

06/03/2023

06/03/2023

Kế hoạch 381/KH-UBND

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/02/2023

22/02/2023

Công văn 244/STP-NV2

Về việc thông tin kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn/chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/02/2023

21/02/2023

Công văn 03/HĐPHPBGDPL

Về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

21/02/2023

21/02/2023

Báo cáo 33/BC-STP

Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai - năm 2022

17/02/2023

17/02/2023

Công văn 170/STP-NV2

Về việc cung cấp thông tin, số liệu, kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh trong năm 2022

08/02/2023

08/02/2023

Công văn 02/HĐPHPBGDPL

Về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023

19/01/2023

19/01/2023

Kế hoạch 01/KH-HĐPHPBGDPL

Triển khai hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023

17/01/2023

17/01/2023

Công văn 2237/STP-NV2

Về việc hướng dẫn triển khai các Tiêu chí/Chỉ tiêu do ngành Tư pháp phụ trách trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

26/12/2022

26/12/2022

Kế hoạch 2999/KH-UBND

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

22/12/2022

22/12/2022

Quyết định 03/QĐ-BTC

Về việc công nhận kết quả tham gia dự thi và các cá nhân đạt giải thưởng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2022

05/12/2022

05/12/2022

Công văn 02/BTC

Về việc phát động tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2022

25/11/2022

25/11/2022

Thể lệ 01/TL-BTC

Thể lệ “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước” năm 2022

22/11/2022

22/11/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|